:
Käyntiosoite Savenvalajantie 3
85500 NIVALA
Puhelin (08) 442 750
044 259 3000
Internet http://www.dymatronic.com
Sähköposti
Y-tunnus 2623049-6

Toimiala

Teknistä testausta, teknistä analysointia

Kuvaus

Dymatronic Oy on ATK-ohjelmistojen tuotekehittäjä. Dymatronic on erikoistunut mm. tietokonepohjaisiin jarrutestausjärjestelmiin ja –laitteisiin. Yritys suunnittelee ja asentaa ohjausjärjestelmät ja automaatiolaitteet moniin kohteisiin, myös mittatilaustöinä. Dymatronic Oy valmistaa myös jarrudynamometrien ohjausautomatiikkaa ainoana valmistajana Suomessa. Tuotteitamme mm: jarrutestausjärjestelmä, dymatic 200 PCW, automaatio sovellukset, hydraulinen kuormituslaite, Wlan, vaihtotelat, automat.

Lisätietoa Dymatronic Oy on jo vuodesta 1995 lähtien huolehtinut suomalaisten yhteistyökumppaneidensa jarruteknisten testauslaitteiden ja -järjestelmien toteutuksista.

Dymatronic Oy:n toimitilat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä.


LAATU JA YMPÄRISTÖ

Laatu

Olemme rakentamassa itsearviointiin perustuvaa laatumallia eurooppalaisen EFQM-mallin mukaisesti. Kyseinen malli on yrityksemme kannalta joustava ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen ja tuotteiden parantamisen itsearvioinnin pohjalta.

Suomessa laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan EQA (European Quality Award) -laatukilpailulla. EFQM-mallin keskeiset periaatteet ovat:

tuloshakuisuus
asiakassuuntautuneisuus
johtajuus ja päämäärätietoisuus
prosesseihin ja faktoihin perustuva johtaminen
henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen
jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovatiivisuus
kumppanuuksien kehittäminen
yhteiskunnallinen vastuu

Ympäristö

Ympäristöjärjestelmä on laatujärjestelmän ohella PK-yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys. Ympäristönhallintajärjestelmämme on rakennettu EMAS:in, Eco-Management and Audit Scheme -ympäristönhallintamallin mukaan.

Yrityksen ympäristönhallinta toteutetaan ympäristöpolitiikalla, ympäristöohjelmalla ja -hallintajärjestelmällä toimintaansa suhteutettuna. Ympäristötyön tulee olla systemaattista, säännöllistä ja objektiivista, ja yleisölle tulee antaa avointa tietoa yrityksen harjoittamasta ympäristötyöstä.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja - Myynti - Ohjelmistokehitys
Jarno Saukonoja

(08) 442 750
044 259 3000

Varaosamyynti - Laskutus - Hankinnat - Huolto
Juhani Halonen

(08) 442 750
044 359 3001

Paineanturit - DySOS ohjelmat - Mikrotuki
Ari Järvi

(08) 442 750

Asennus ja huolto

(08) 442 750
044 359 3001


Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus