:

Järjestöt 09

Järjestöt 09

Hakuehdolla järjestöt 09 löytyi yhteensä 230 yritystä. Tulokset 1—20:

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry - Turism- och Restaurangförbund rf HELSINKI

Elinkeinoelämän järjestö

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja elämyspalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan edunvalvoja. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on yli 5 500 toimipaikkaa. Itsenäisenä työmarkkinajärjestönä ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenenä MaRa vastaa sekä elinkeino- että työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta ja palveluista. Liitto tarjoaa jäsenilleen neuvonta- ja tiedotuspalvelujen lisäksi laajat jäsenedut!

 

Nuoret Menestyjät HELSINKI

Järjestö

Nuorkauppakamareiden Nuoret Menestyjät projektissa etsitään 18–40 vuotiaita Suomenkansalaisia, jotka ovat saavuttaneet omassa elämässään ja urallaan merkittäviä tuloksia. Nuoria Menestyjiä palkitaan kahdesti, keväällä Vuoden Nuori Menestyjä- sekä syksyn Vuoden Nuori Johtaja – kilpailuissa Lähes kahdenkymmenen vuoden aikana kilpailuissa on palkittu menestyjä viittomakielisistä hip-hoppareista ja pelastusjohtajista professoreihin ja poliitikkoihin.

 

Lohjan Yrittäjät Ry LOHJA

Suomen Yrittäjien jäsen

Elinkeinoelämän järjestö

Lohjan Yrittäjät ry on lohjalaisten yrittäjien etu- ja yhteistoiminta- järjestö. Ajamme yrittäjien etuja mm. pitämällä yllä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua kunnallisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä järjestämällä erilaisia kampanjoita ja tempauksia. Edistämme jäsenistömme keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista, virkistystä ja viihdettä unohtamatta. Yhdistys on vahvasti mukana myös ympäristöyhteistyössä. Olemme osa valtakunnallista Suomen Yrittäjät ry:tä.

Kohderyhmä:Elinkeinoelämän järjestö
 

Suomen Nuorkauppakamarit Ry HELSINKI

Järjestö

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille.

 

Helsingin seudun kauppakamari HELSINKI

Kauppakamarin jäsen

Elinkeinoelämän järjestö

Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 22 kunnan alueelta yli 6600 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Alueorganisaatio koostuu Espoon ja Vantaan toimistoista sekä Keski-Uudenmaan, Luoteis-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kauppakamariyksiköistä, jotka toimivat alueidensa elinkeinoelämän edunvalvojina. Helsingin seudun kauppakamarin tehtävänä on Helsingin seudun kasvun turvaaminen sekä alueen kuntien, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen.

 

Helsingin Yrittäjät ry HELSINKI

Elinkeinoelämän järjestö

Helsingin Yrittäjät ry on Helsingissä toimivien yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittinen etu- ja palvelujärjestö. Dynaamisessa ja voimakkaasti kasvavassa järjestössä on n. 4700 jäsentä. Helsingin Yrittäjien keskeinen vaikuttamisen kohde on Helsingin kaupunki ja sen elinkeinopolitiikka.

 
 

Mark Suomen Markkinointiliitto - Finlands Marknadsförbund Ry HELSINKI

Elinkeinoelämän järjestö

MARK Suomen Markkinointiliitto r.y. perustettiin jo vuonna 1928. Heti alusta alkaen on MARKin kunnianhimoisena tavoitteena ollut kehittää ja parantaa suomalaista markkinointiosaamista. Lisäksi MARK pyrkii edistämään yhteistoimintaa niiden eri aloilla toimivien yhteisöjen, yritysten ja henkilöiden kesken, jotka näkevät markkinoinnin ja markkinointiosaamisen keskeisiksi menestystekijöikseen. MARKin tehtävänä on myös lisätä tietämystä markkinoinnista kokonaisuudessaan.

 
 

Suomen Yrittäjät ry HELSINKI

Elinkeinoelämän järjestö

Suomen yrittäjät ry parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa Suomesta yrittäjyyden yhteiskuntaa.

 

Apuomena ry LOHJA

Lounasravintola, järjestö, vapaa-ajan toimintaa

Apuomena ry on lohjalaisten yhdistysten v. 1998 perustama yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä tarjoamalla palveluja ja virikkeitä ikäihmisille ja erityisryhmille. Jäseninä on 58 lohjalaista yhdistystä. Jäseneksi voivat liittyä Lohjalla kotipaikkaansa pitävät ja yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset.

 

Havis Amandan Nuorkauppakamari - Helsinki ry HELSINKI

Järjestö

Havis Amandan Nuorkauppakamari on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja itsensä kehittämiseen.

 

Porvoon Nuorkauppakamari ry - Borgå Juniorhandelskammare PORVOO

Järjestö

Porvoon Nuorkauppakamarilla on pitkä historia takanaan. Kamarin vuosiin mahtuu satoja porvoolaisia jäseniä ja paljon hauskoja muistoja. Porvoon kamari tunnetaan mm. vuoden porvoolaisen nimittämisestä sekä jo 33 vuoden perinteellä turistien palvelukartasta. Koulutusten, erilaisten projektien, sekä järjestön johto- ja asiantuntijatehtävien kautta yksittäisen jäsenen osaaminen ja verkosto laajenee. Myös aktiivisen nuorkauppakamarilaisen organisaatio saa osaavamman työntekijän.

 
 

Metallityöväen Liitto ry HELSINKI

Ammattiyhdistystoimintaa

Metallialalla työskentelevien jäsenten etujärjestö. Vuonna 1899 perustettu Metallityöväen liitto on maan suurin teollisuuden ammattiliitto ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n jäsen. Aluetoimistojen yhteystiedot löydät sivulta www.metalliliitto.fi

Palvelu:järjestö
 
 

Raittiuden Ystävät ry HELSINKI

Järjestö

Olemme Suomen vanhin paikallisten raittiusyhdistysten muodostama järjestö. Toimintaamme kuuluvat mm. erilaiset kampanjat kuten Anna Lapselle Raitis Joulu!, Selvinpäin Kesään! ja Kännikapina! Tuotamme myös päihdevalistusmateriaalia. Katso lisää www-sivuiltamme!

 
 

Satalinnan Säätiö HELSINKI

Järjestö

Satalinnan Säätiö vuokraa opiskelija-asuntoja Helsingin ydinkeskustassa Kampissa. Satalinnan Säätiön vuokraamat asunnot ovat satakuntalaisille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuja vuokratasoltaan kohtuullisia opiskelija-asuntoja. Asunnot sijaitsevat Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntolassa, Satakuntatalossa.

 
 

Paperiliitto ry HELSINKI

Järjestö, ammattiyhdistys

Paperiliitto on suomalaisten paperityöntekijöiden edunvalvoja ja ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1906. Liitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n jäsenliitto. Paperiliitossa on 66 ammattiosastoa ja noin 42 000 jäsentä. Paperiliitolla on 65 ammattiosastoa ympäri Suomen. Lisätietoja löydät kotisivuiltamme www.paperiliitto.fi.

 
 

Suomen Lions-Liitto Ry HELSINKI

Järjestö

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Palvelu:järjestö, järjestöt
 
 

Psoriasisliitto Ry HELSINKI

Järjestö

Psoriasisliitto toimii psoriasista sekä nivelpsoriasista sairastavien palveluiden kehittäjänä, oikeuksien valvojana ja psoriasisyhdistysten keskusjärjestönä.

 
 

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry HELSINKI

Järjestö

Edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on hengityssairauksien ja tuberkuloosin vastustaminen työskentelemällä ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen kehittämisen sekä etujen valvonnan puolesta. Katso lisätietoa kotisivuiltamme!

 
 

Nykterhetens Vänner HELSINKI

Järjestö

Vi är Finlands äldsta av de lokala nykterhetsföreningarna bildade organisation. Verksamheten omfattar bl.a. olika kampanjer t.ex.: Nykter Jul - För Barnens Skull, Nykter - Solklart! och Kännikapina! Vi producerar upplysningsmaterial mot missbruk.

 
 

Yrittäjä! Haluatko tulla älykkäästi esille?

Varmista että yrityshaku löytää sinut Suomen Yritysoppaasta ilmoittamalla tiedot tällä lomakkeella.


Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus