:

Järjestöt

Järjestö · järjestöt · järjestöjä

Hakuehdolla järjestöt löytyi yhteensä 675 yritystä. Tulokset 41—60:

Apuomena ry LOHJA

Lounasravintola, järjestö, vapaa-ajan toimintaa

Apuomena ry on lohjalaisten yhdistysten v. 1998 perustama yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä tarjoamalla palveluja ja virikkeitä ikäihmisille ja erityisryhmille. Jäseninä on 58 lohjalaista yhdistystä. Jäseneksi voivat liittyä Lohjalla kotipaikkaansa pitävät ja yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset.

 

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto MTK-Varsinais-Suomi ry RAISIO

Kauppakamarin jäsen

Elinkeinoelämän järjestö

MTK-Varsinais-Suomi ry eli Maa- ja metsätaloustuottajain Varsinais-Suomen liitto on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö, joka toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. MTK:n päämäärät ja niihin liittyvät tavoitteet kiteytyivät kahteen tavoitteeseen: Menestystä koko maalle ja sen arvokkaalle maaseudulle järkevällä edunvalvonnalla. Toimimme mahdollisimman lähellä jäsenten sekä toimihenkilöiden arkea kestävän kehityksen hyväksi.

 

Ylöjärven Yrittäjät Ry TAMPERE

Järjestö

Ylöjärven Yrittäjät on Pirkanmaan Yrittäjät -aluejärjestön paikallisyhdistys. Yhdistyksen jäsenmäärä ylittää jo kuudensadan viidenkymmenen ja vauhti tuntuu kiihtyvän jäsenmäärän kasvussa edelleen. Ylöjärven yrittäjät onkin kokonsa puolesta paikkakuntansa merkittävä vaikuttaja Ylöjärven elinkeinoelämässä.

 

Ikaalisten Yrittäjät Ry IKAALINEN

Suomen Yrittäjien jäsen

Elinkeinoelämän järjestö

Ikaalisten Yrittäjät ry on ikaalilaisten yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö. Ikaalisten Yrittäjät ry toimii paikallisella tasolla aktiivisesti jäsenyritystensä edunvalvojana, puolestapuhujana, kannustajana ja yhteishengen luojana. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä ikaalislaisten yritysten yhteistoimintaa.

 

Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry JOENSUU

Kauppakamarin jäsen

Elinkeinoelämän järjestö

Pohjois-Karjalan Yrittäjät toimii edunvalvojana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä. Olemme aktiivinen ja aloitteellinen uusien ehdotusten tekijä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Yrittäjäjärjestö toimii yrityksen kumppanina paikallisesti ja alueellisesti.

Hakusana:järjestötoiminta
 

Mikkelin Nuorkauppakamari ry

Elinkeinoelämän järjestö

Mikkelin Nuorkauppakamari ry on nuorten aikuisten temmellyskenttä. Koulutuksen, projektien, sekä järjestön johto- ja asiantuntijatehtävien kautta yksittäisen jäsenen osaaminen ja verkosto laajenee, ja hänen edustamansa organisaatio saa paremman työntekijän.

 

Kyrösjärven Seudun Nuorkauppakamari ry

Elinkeinoelämän järjestö

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskoulutusjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään positiivisesti.

 

Havis Amandan Nuorkauppakamari - Helsinki ry HELSINKI

Järjestö

Havis Amandan Nuorkauppakamari on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja itsensä kehittämiseen.

 

Porvoon Nuorkauppakamari ry - Borgå Juniorhandelskammare PORVOO

Järjestö

Porvoon Nuorkauppakamarilla on pitkä historia takanaan. Kamarin vuosiin mahtuu satoja porvoolaisia jäseniä ja paljon hauskoja muistoja. Porvoon kamari tunnetaan mm. vuoden porvoolaisen nimittämisestä sekä jo 33 vuoden perinteellä turistien palvelukartasta. Koulutusten, erilaisten projektien, sekä järjestön johto- ja asiantuntijatehtävien kautta yksittäisen jäsenen osaaminen ja verkosto laajenee. Myös aktiivisen nuorkauppakamarilaisen organisaatio saa osaavamman työntekijän.

 
 

Metallityöväen Liitto ry HELSINKI

Ammattiyhdistystoimintaa

Metallialalla työskentelevien jäsenten etujärjestö. Vuonna 1899 perustettu Metallityöväen liitto on maan suurin teollisuuden ammattiliitto ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n jäsen. Aluetoimistojen yhteystiedot löydät sivulta www.metalliliitto.fi

Palvelu:järjestö
 
 

Raittiuden Ystävät ry HELSINKI

Järjestö

Olemme Suomen vanhin paikallisten raittiusyhdistysten muodostama järjestö. Toimintaamme kuuluvat mm. erilaiset kampanjat kuten Anna Lapselle Raitis Joulu!, Selvinpäin Kesään! ja Kännikapina! Tuotamme myös päihdevalistusmateriaalia. Katso lisää www-sivuiltamme!

 
 

Satalinnan Säätiö HELSINKI

Järjestö

Satalinnan Säätiö vuokraa opiskelija-asuntoja Helsingin ydinkeskustassa Kampissa. Satalinnan Säätiön vuokraamat asunnot ovat satakuntalaisille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuja vuokratasoltaan kohtuullisia opiskelija-asuntoja. Asunnot sijaitsevat Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntolassa, Satakuntatalossa.

 
 

Paperiliitto ry HELSINKI

Järjestö, ammattiyhdistys

Paperiliitto on suomalaisten paperityöntekijöiden edunvalvoja ja ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1906. Liitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n jäsenliitto. Paperiliitossa on 66 ammattiosastoa ja noin 42 000 jäsentä. Paperiliitolla on 65 ammattiosastoa ympäri Suomen. Lisätietoja löydät kotisivuiltamme www.paperiliitto.fi.

 
 

Suomen Lions-Liitto Ry HELSINKI

Järjestö

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Palvelu:järjestö, järjestöt
 
 

Psoriasisliitto Ry HELSINKI

Järjestö

Psoriasisliitto toimii psoriasista sekä nivelpsoriasista sairastavien palveluiden kehittäjänä, oikeuksien valvojana ja psoriasisyhdistysten keskusjärjestönä.

 
 

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry HELSINKI

Järjestö

Edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on hengityssairauksien ja tuberkuloosin vastustaminen työskentelemällä ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen kehittämisen sekä etujen valvonnan puolesta. Katso lisätietoa kotisivuiltamme!

 
 

Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun Opiskelijat - Pako Ry TAMPERE

Järjestö

PAKOn toimintasektoreihin kuuluu koulutuspolitiikka (KOPO), sosiaalipolitiikka (SOPO), kansainväliset asiat (KV), ura- ja rekrytointi (URRE), tuutori sekä liikunta- ja vapaa-aika.

 
 

Nykterhetens Vänner HELSINKI

Järjestö

Vi är Finlands äldsta av de lokala nykterhetsföreningarna bildade organisation. Verksamheten omfattar bl.a. olika kampanjer t.ex.: Nykter Jul - För Barnens Skull, Nykter - Solklart! och Kännikapina! Vi producerar upplysningsmaterial mot missbruk.

 

Muuta hakua

Järjestöt:

Yritykset ja organisaatiot:

Hakemisto:

 

Yrittäjä! Haluatko tulla älykkäästi esille?

Varmista että yrityshaku löytää sinut Suomen Yritysoppaasta ilmoittamalla tiedot tällä lomakkeella.


Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus