:

Poliklinikat

Poliklinikka · poliklinikat · poliklinikoita · poliklinikkoja

Hakuehdolla poliklinikat löytyi yhteensä 65 yritystä. Tulokset 1—20:

ppshp - Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) OULU

Sairaala, keskussairaala, yliopistollinen sairaala, terveyspalveluja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on edistää väestön terveyttä saumattomassa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa.Sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalveluja ja Oulun yliopistollinen sairaala vastaa koko Pohjois-Suomen erityistason palveluista valtakunnallisen tehtäväjaon mukaisesti.Vierailuja muilla osastoilla ei ole rajoitettu paitsi synnytys osasto 13 ja 14, katso ajat lisätieto kohdasta.

Hakusana:Päivystyspoliklinikka
 

ppshp - Fysiatria OULU

Poliklinikka, terveyspalveluja

Fysiatrian vastuualue kehittää elinkaaren mukaan tuki- ja liikuntaelinpotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa sekä tuottaa fysio- ja toimintaterapiapalveluja sairaala- ja poliklinikka potilaille. Polikliinisesti toteutetaan selkä- ja niskakursseja.

Hakusana:Fysiatrian poliklinikka
Yhteystiedot: Fysiatrian poliklinikka
(08) 315 2130

 

ppshp - Synnytys ja naistentaudit OULU

Terveyspalveluja

Synnytys- ja naistentautien vastuualue on osa naistentautien ja genetiikan tulosyksikköä. Toimimme Oulun yliopistollisen sairaalan päärakennuksen keskimmäisessä osassa. Näissä yksiköissä tarjoamme lääketieteellisesti ja hoidollisesti korkeatasoista hoitoa mm. raskaana oleville, synnyttäville ja heidän vastasyntyneilleen ja naistentauteja sairastaville potilaille. Hoidon lisäksi tehtäviimme kuuluu alaan liittyvä koulutus ja tutkimus.

Yhteystiedot: OSASTOT JA POLIKLINIKAT:


Vuodeosasto 15 ja poliklinikka 12:


Poliklinikka 12
(08) 315 3121

Naistentautien poliklinikka ja lisääntymislääketieteen yksikkö
08-330533

 

ppshp - Psykiatria OULU

Terveyspalveluja

Psykiatrian tulosyksikkö tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa, ja muita hoitoon liittyviä palveluita sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja sovitusti koko sairaanhoitopiirin erityisvastuualueelle, vakuutuslaitoksille ja oikeuslaitokselle. Lisäksi se antaa päivystys- ja kriisipalveluja, avohoitoa, sairaalahoitoa sekä konsultaatio-, koulutus- ja työnohjauspalveluja.

Yhteystiedot: Psykiatrian poliklinikan ajanvaraus
(08) 315 6706

Psykiatrian poliklinikka
(08) 315 6707
(08) 330 183 (fax)

Ylivieskan nuorisopsykiatrian poliklinikka
(08) 429 7246

 

ppshp - Sisätaudit OULU

Terveyspalveluja

Sisätautien tulosyksikössä hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä potilasryhmiä ovat esim. sydän- ja verisuonisairaudet, keuhko-, munuais- ja ruuansulatuskanavan sairaudet endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reuma- ja muut verisairaudet.

Yhteystiedot: POLIKLINIKAT:


Sisätautien poliklinikka

(08) 315 4152 (fax)

Poliklinikan esimies Osastonylilääkäri, Pasi Salmela
(08) 315 4222

Gastronenterologian poliklinikka, sisätaudit
(08) 315 4984

Gastrokirurgian poliklinikka, kirurgia
(08) 315 4963

Reumatautien poliklinikka:


Reumaortopedian poliklinikka:


 

ppshp - Kirurgia OULU

Terveyspalveluja

Kirurginen vastuualue käsittää kirurgian ja neurokirurgian klinikat. Kirurgian klinikkaan kuuluvat kirurgian ja urologian poliklinikat, lyhytjälkihoitoisen kirurgian yksikkö (LyhKi), keskusleikkausosasto (KesLe) ja vuodeosastot. Erikoisaloista ovat edustettuina yleiskirurgia, gastroenterologinen kirurgia, ortopedia ja traumatologia, urologia, sydän- ja thoraxkirurgia, verisuonikirurgia, plastiikkakirurgia sekä käsikirurgia.

Yhteystiedot: Lastenkirurgian poliklinikka:


Gastroenterologinen poliklinikka:


Avohoitotalon poliklinikka:


Urologian poliklinikka:


 

ppshp - Poliklinikat OULU

Poliklinikka, terveyspalveluja

Hakusana:Poliklinikat
Yhteystiedot: Gastronenterologian poliklinikka, sisätaudit
(08) 315 4405
(08) 315 5220 (fax)

Gastrokirurgian poliklinikka, kirurgia
(08) 315 4963
(08) 315 5220 (fax)

Sisätautien poliklinikka

(08) 315 4152 (fax)

Osastonylilääkäri, Poliklinikan esimies, Pasi Salmela
(08) 315 4222

 

ppshp - Lapset ja nuoret OULU

Terveyspalveluja

Lasten ja nuorten klinikassa toimii kolme erikoisalaa: lastentaudit, lastenkirurgia ja lastenneurologia. Alle 16-vuotiaina sairastuneet tulevat hoitoon lasten ja nuorten klinikkaan, mutta kroonisia sairauksia potevat voivat olla hoidossa jopa 18-vuotiaiksi.

Yhteystiedot: Lastenkirurgian poliklinikka:


Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka
(08) 315 5260

Poliklinikka
(08) 315 5286

 

ppshp - Ihotaudit OULU

Poliklinikka, terveyspalveluja

Poliklinikalla työskentelee 6-7 lääkäriä ja kymmenisen sairaanhoitajaa. Ihotautien poliklinikalla toimivat myös hoitohuoneet, joissa annetaan mm. valohoitoja (SUP, UVB, PUVA) ja muita ihon paikallishoitoja ihotautilääkäreiden ohjeiden mukaisesti. Ihotautien poliklinikalla toimii myös allergiayksikkö, jossa nimensä mukaisesti tehdään allergiatutkimuksia. Poliklinikalla on kaksi leikkaussalia, joissa tehdään mm. ihon pienkirurgisia toimenpiteitä ja otetaan ihokoepaloja.

Yhteystiedot: Ihotautien poliklinikka:


 
 

ppshp - Oulaskankaan sairaala OULAINEN

Sairaala

Yhteystiedot: Päivystyspoliklinikan yhteystiedot:


ERIKOISALAT JA POLIKLINIKAT:


Poliklinikan osastonsihteeri
(08) 429 7732

Poliklinikan sairaanhoitaja
(08) 429 7703

Poliklinikan sairaanhoitajat
(08) 429 7705

 
 

ppshp - Geriatria OULU

Poliklinikka, terveyspalveluja

Geriatrian yksikkö tarjoaa alansa poliklinikka- ja etäpalveluita, konsultaatioita ja koulutusta. Muistihäiriöpoliklinikka toteutetaan erityispoliklinikkana yhdessä neurologian poliklinikan kanssa.

 
 

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KEMI

Sairaala, terveydenhoitopalveluja, terveyspalveluja

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri palvelee potilaita järjestämällä erikoissairaanhoitoa kuuden jäsenkunnan asukkaille. Tavoitteenamme on edistää alueen ihmisten hyvinvointia tarjoamalla laadukasta, oikein kohdennettua hoitoa potilasta kunnioittaen. Kehitämme osaamistamme ja palveluitamme, jotta voimme tarjota nykyaikaista, asiantuntevaa hoitoa myös tulevaisuudessa. Sairaanhoitopiirin omistajakuntia ovat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat.

Palvelu:päivystyspoliklinikka, poliklinikat
Yhteystiedot: Yhteispäivystys/24 h, Päivystyspoliklinikka
040 149 1340

Ihotaudit, Ihotautien poliklinikka
040 149 1159

Keuhkosairaudet, Keuhkosairauksien poliklinikka
040 149 1165

Kirurgia, Kirurgian poliklinikka
040 149 1229

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
040 149 1244

Lastentaudit, Lastentautien poliklinikka
040 149 1173

Neurologia, Neurologian poliklinikka
040 149 1184

Silmätaudit, Silmätautien poliklinikka
040 149 1260

Sisätautien poliklinikka
040 149 1209

Synnytys ja naistentaudit, Naisten poliklinikka
040 149 1275

Syöpäsairaudet, Poliklinikka
040 149 1283

Keroputaan psykiatrian poliklinikka
040 774 3891

Tornion toimipiste, Psykiatrian poliklinikka
040 481 1988

 
 

TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUT - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHE

Hammaslääkäri, sairaala, terveyskeskus, hammashoitoa

Palvelu:Päivystyspoliklinikka
Aihepiiri:Poliklinikka
Yhteystiedot: POLIKLINIKAT:


Kirurgian poliklinikka
08 849 4950

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
040 135 7827

Lastentautien poliklinikka
040 135 7813

Sisätautien poliklinikka
08 849 4921

Naistentautien poliklinikka
08 849 4864

 
 

ppshp - Kehitysvammahuolto OULU

Kehitysvammaisten hoitoa, terveyspalveluja

Kehitysvammahuollon tulosalueen tehtävänä on täydentää jäsenkuntien kehitysvammahuollon palveluja. 11 palvelukotia, 3 ryhmäkotia, työ- ja päivätoimintayksikkö sekä poliklinikka tuottavat seuraavia palveluja: pitkäaikaista laitoshoitoa, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, tilapäistä hoitoa, asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa sekä poliklinikkapalveluja.

Yhteystiedot: POLIKLINIKKA


 
 

Oulun kaupunki - Erikoislääkärit

Yhteystiedot: Geriatrian poliklinikka, Oulun kaupunginsairaala, Geriatri
0855845705

Sisätautien poliklinikka, Oulun kaupunginsairaala, Sisätautilääkäri
0855845700

 
 

VANHUSPALVELUT - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Asumiskoti, asumispalveluita, ateriapalveluita, kotisairaanhoitoja, apuvälineitä, vanhusten palveluja, kotihoitoa, palvelukeskus

Vanhuspalveluiden tavoitteena on turvata ikäihmisten itsenäistä ja omatoimista selviytymistä sekä turvallista elämää omassa kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Yhteystiedot: Ikäihmisten poliklinikka
040 135 7735

 
 

Hyrynsalmen kunta - Lasten mielenterveyspalvelut KAJAANI

Mielenterveyspalveluita

Yhteystiedot: LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA:

(08)61562520 (fax)

 
 

Hyrynsalmen kunta - Nuorten mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluita

Yhteystiedot: NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA, SAMMONKATU 13, KAJAANI:


 

Muuta hakua

Poliklinikat:

Liikkeet ja toimipaikat:

Tuotteet ja palvelut:

Hakemisto:

 

Yrittäjä! Haluatko tulla älykkäästi esille?

Varmista että yrityshaku löytää sinut Suomen Yritysoppaasta ilmoittamalla tiedot tällä lomakkeella.


Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus