Käyntiosoite Varikkotie 1
89600 SUOMUSSALMI
Puhelin (08) 711 951
0400 388 005
Faksi (08) 710 320
Internet http://www.kainuunkonepalvelut.fi
Sähköposti
Y-tunnus 0226846-5


Toimiala

Metsäkoneurakointia, tieliikenteen tavarankuljetusta, maarakennusta, kaivinkonetöitä, lavettikuljetusta

Kuvaus

Maarakennusliike Asko Väisänen - Maarakennusalan monipalveluyritys, joka tarjoaa maansiirtopalvelut, metsäkonepalvelut, kaivinkonepalvelut, maa-ainesten kuljetukset ja lavettikuljetuket. Urakoimme metsähoitotöissä, maarakentamisessa, teiden rakentamisesta tonttien perusrakentamiseen saakka. Erityispalveluina suoritamme rantojen rakentamista ja kannostamista, poistamme kannot tonteiltanne ja murskaamme isot kivet pois tonteilta ja rannoilta.

Lisätietoa Kuvaus
Maansiirtoliike A. Väisänen on aloittanut toiminimenä 1974. Yritysmuoto muutettiin kommandiittiyhtiöksi 1980-luvun alussa ja edelleen osakeyhtiöksi vuonna 1999.
Yritys tuottaa raskaskonealan palveluita Kainuun ja Oulun talousalueille. Yrityksen konekanta on kehittynyt traktorikaivurista järeisiin maanrakennuskoneisiin, maansiirtoautoon metsäkoneisiin ja puutavara-autoihin.

Yrityksen ensimmäisenä toimialana olivat maanrakennustyöt, joita on tehty niin traktorikaivurilla kuin tela-alustaisilla kaivinkoneilla. Tieliikennelaitokselle yritys on tehnyt tieverkoston perusparannustöitä kokonaisurakointina.Maarakennus ja kunnallistekniikan palveluita on tuotettu niin kunnille, maatalousyrittäjille kuin yksityisille. Maarakennustöissä yritys laajentui pian myös metsäalan palveluiden tuottajaksi, jotka aloitettiin kunnostusojituksilla, metsäteiden rakentamisella ja maanmuokkauksilla. Yrityksen asiakkaita metsäpuolella ovat olleet Metsähallitus, Metsäkeskus ja metsäyhtiöt.Yrityksellä on myös laaja kokemus vesistöjen ja rantojen rakentamisesta ja kunnostamisesta. Yleisimmät tehtävät ovat olleet säännöstelyjärvien rantojen kunnostusta ja maisemointia. Ympäristökeskuksen urakoina yritys on tehnyt vesistöjen kunnostustöitä, uittojokien entisöintiä ja rantojen kunnostusta.


1990-luvun alussa yritys aloitti koneellisen puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen. Yritys teki 10 vuoden ajan Venäjällä puunkorjuun kokonaisurakoinnissa, missä yritys hakkasi ja toimitti puut edelleen Suomeen tehtaalle. Nykyisin yritys toimii koneellisen korjuun osalta pääosin Suomessa ja on myös mukana Siirtorengas-toiminnassa.

Yhteystiedot

Yrittäjä
Asko Väisänen

0400 388 005

 

Toimisto
Terttu Väisänen

0400 685 600